Full Width Page Type Image

LIBM

Laboratory for ichtyopatology - biological materials

Stranica na hrvatskom

Stručna djelatnost

Laboratorij kroz svoju stručnu djelatnost nudi usluge zdravstvenog pregleda riba, rakova i školjaka u uzgoju, procjene kakvoće vode za uzgoj tih organizama, te provodi monitoring populacija riba na području nacionalnih parkova i parkova prirode, te ostalih vodotoka.

Dijagnostičke i savjetodavne usluge

Što:
- dijagnostika, liječenje i prevencija zaraznih i nezaraznih bolesti uzgajanih i slobodnoživućih populacija
- ciljane laboratorijske pretrage (biokemijske, bakteriološke, parazitološke,histološke)
- savjetodavna uloga - edukacija uzgajivača, veterinara - organizacija tematskih radionica za uzgajivače, inspektorske službe, veterinare, akvariste, članove sportsko-ribolovnih društava

Kome: uzgajivači, sportsko-ribolovna društva, nacionalni parkovi, akvaristi

Kako: u skladu sa standardima i propisima Hrvatskog zakonodavstva i Europske Unije

Zašto: nadzor nad kretanjem i širenjem bolesti na području Hrvatske

Stručne se aktivnosti provode u okviru Centra (u osnivanju) za dijagnostiku bolesti riba, rakova i školjkaša (IRB) te Hrvatskog centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda (Otočac)