Full Width Page Type Image

LIBM

Laboratorij za ihtiopatologiju - biološke materijale

Site in english

Znanstvena djelatnost

Znanstvenu djelatnost članovi Laboratorija obavljaju u okviru znanstvenih projekata, primarno:

  • - utvrđivanjem referentnih vrijednosti biokemijskih/kemijskih parametara krvi, hemolimfe i kemijskog sastava mesa riba, rakova, školjkaša i gmazova obzirom na vrstu, podvrstu i biološki ciklus u optimalnim uvjetima otvorenih i zatvorenih ekosustava;
  • - utvrđivanjem odstupanja od referentnih vrijednosti biokemijskih parametara krvi, hemolimfe i tkiva riba, rakova, školjkaša i gmazova obzirom na način života i držanja, ishranu, prisutnost bolesti, te stanja okoliša;
  • - određivanjem genske varijacije unutar populacije riba, rakova i školjkaša; provođenjem filogenetskih istraživanja;
  • - izrađivanjem i razvijanjem protokola dijagnostičkih postupaka za identifikaciju bakterija riba (biokemijskih, imunofluorescentnih, genskih).

Publikacije

Link na publikacije objavljene tijekom trajanja aktualnog znanstvenog projekta «Substanična biokemijska i filogenetska raznolikost tkiva riba, rakova i školjaka”
(098-1782739-2749): http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=098-1782739-2749&period=2007